706.605-3 (1435 BN 60 3857/1956)

      

Lokomotiva 706.605-3 v Bohušovicích nad Ohří
(foto Karel Mikolášek)

Provoz parních lokomotiv na staničním posunu a zejména na posunu na vlečkách byl velmi nehospodárný a drahý. Proto ČKD vyvinulo ve 30. letech několik typů malých motorových posunovacích lokomotiv. Začátkem 50. let došlo na základě těchto motorových lokomotiv k vývoji dalšího typu posunovací lokomotivy pro vlečky, kterou výrobce označil jako typ 1435 BN 60 (1435 - rozchod lokomotivy, B - dvě hnací nápravy, N - naftová lokomotiva, 60 - výkon v koních). Na československé vlečky byly dodány ve dvou sériích o celkovém počtu 68 kusů v letech 1955 - 1957. Další dvě lokomotivy byly dodány do Maďarska.

V rámci druhé série byla roku 1956 vyrobena lokomotiva pod továrním číslem 3857. Po technicko-bezpečnostní zkoušce dne 29. ledna 1957 byla předána svému majiteli, jímž byl Průmstav Pardubice.

Popis lokomotiv řady 706.6

Pojezd lokomotivy tvoří dvě spřažené nápravy uložené v kluzných ložiscích. Dvojkolí jsou vedena rozsochami ve vnitřním rámu lokomotivy. Vnitřní rám je svařený z plechových postranic s vystužením ze svislých a vodorovných příček. Na rámu lokomotivy, v jeho přední části, je uložen spalovací motor a převodová skříň. Spalovací motor typu Škoda 6 S 110 je vodou chlazený řadový čtyřdobý šestiválec o jmenovitém výkonu 44 kW při 1000 otáčkách za minutu. Motor se spouští elektrickým startérem. Chladič je umístěn na čele lokomotivy. Kroutící moment je od motoru přenášen přes suchou lamelovou spojku do čtyřstupňové převodové skříně se zabudovanou reverzací. Z převodovky je kroutící moment dále přenášen na jalový hřídel, z něhož jsou pomocí ojnic poháněny obě nápravy. Převodovka se ovládá malým ručním kolem a pákou. Maximální konstrukční rychlost lokomotivy je 20 km/h.

V zadní části lokomotivy je umístěna ocelová svařovaná kabina strojvedoucího. Vstup do kabiny umožňují jednoduchá plechová dvířka na obou jejích stranách. Dobrý výhled zajišťuje strojvedoucímu celkem šest pevných oken. Prostor nad vstupními dvířky je možné proti nepohodě zakrýt závěsem z plachtoviny. Podlaha je tvořena z borových prken. Po stranách kabiny u předního čela se nachází skříňky na dvě akumulátorové baterie a náhradní díly. Mezi těmito skříňkami je řídící pult, nad nímž je umístěna palivová nádrž. Palivo se do nádrže čerpá pomocí ručního křídlového čerpadla. Na předním čele kabiny strojvedoucího se nachází elektrická houkačka.

Brzdový systém lokomotivy je tvořen pouze ruční brzdou, která působí jednostraně na každé dvojkolí. Rovnoměrné působení na všechna dvojkolí je zajištěno mechanickým vyrovnávacím zařízením na táhlech brzdy. Brzda se ovládá pákou s aretací stupňů brzdícího přítlaku umístěnou na obou stranách řídícího pultu. Elektrickou výzbroj tvoří dobíjecí dynamo o výkonu 300 W, dvě akumulátorové baterie zn. Varta 6 E 7, svítilny na obou čelech lokomotivy a vnitřního osvětlení a elektrický spouštěč motoru. Palubní napětí je 24 V.

Technické údaje

Výrobce (rok výroby):

ČKD Praha (1956)

 

Délka přes nárazníky:

5 466 mm

Spalovací motor:

Škoda 6 S 110

 

Výška lokomotivy:

2 670 mm

Jmen. výkon motoru:

44 kW

 

Šířka lokomotivy:

2 330 mm

Přenos výkonu:

mechanický

 

Hmotnost ve službě:

12 t

Maximální tažná síla:

26 kN

 

Maximální rychlost:

20 km/h

Provoz lokomotiv řady 706.6

Z Pardubic byla v 60. letech předána na dnes již neexistující vlečku cukrovaru v Doksanech. Po zrušení vlečky došlo k odprodání na vlečku ZZN v Bohušovicích nad Ohří. Zde se setkala se silnější kolegyní, lokomotivou T 212.0655. Obě lokomotivy spolu několik let sloužily, přičemž došlo i k porovnání nákladů na provoz. Z tohoto porovnání vyšla lépe menší a starší BN 60, proto byla T 212.0655 odstavena a roku 1996 odprodána. Dne 22. července 1997 jí bylo přiděleno nové číselné označení 706.605-3.

Lokomotiva se i dnes, po 50 letech provozu, těší dobrému zdraví a stále slouží na stejném místě, u společnosti Primagra, a.s. na vlečce v Bohušovicích nad Ohří. Jediná úprava, jež byla na lokomotivě udělána, se týká chladícího okruhu - vzhledem k nocování lokomotivy pod širým nebem i v zimě, byl vybaven topným tělesem pro temperaci vody.

Galerie

Prameny:

•  kolektiv autorů: Atlas Vozidel ŽM (2. díl Motorové lokomotivy), Praha, 2009

•  Jaroslav Wagner, Motorové lokomotivy 1435 BN 60, vyd. SAXI, 2001

•  osobní poznámky autorahomepage

TOPlist