Lokomotiva 710.722-0 s logy svého předchozího majitele na vlečce ZZN Polabí, a.s. v Mělníku asistuje 23. května 2016 při nakládce obilí (foto Karel Mikolášek)