Lokomotiva 711.795-5 z vlečky ALPIQ Generation CZ ve Zlíně představuje jednu z modernizací lokomotiv řady 710. Fotografie byla pořízena 7. července 2016 (foto Karel Mikolášek)