Stav prací na kolejišti v únoru 2015 (foto Karel Mikolášek)