Stav prací na kolejišti v březnu 2015 (foto Karel Mikolášek)