Instalace "interiéru" do budovy zastávky (foto Karel Mikolášek)