SVT 137 "Hamburg" v čerstvě zatravněném úseku (foto Karel Mikolášek)