Osobní vlak vjíždí do zastávky (foto Karel Mikolášek)