Parní vůz IXb.403 Rakouské severozápadní dráhy, u ČSD označené jako M 112.002 (sbírka Karel Mikolášek)