Technický nákres lokomotivy 901 Severní dráhy císaře Ferdinanda pro zajištění provozu na Kroměřížských dráhách (Vojtěch Kopřiva, Martin Šůstal: Střípky z dějin tratí Kroměřížské dráhy. Holešov, 2002, s. 15.)